Laatu ja ympäristö

Laadun periaatteet

  • Asiakaslähtöinen toimintamalli siten, että tuotteemme ja palvelumme täyttävät asiakkaidemme kanssa yhdessä sovitut vaatimukset.
  • Prosessiemme jatkuva parantaminen. Tämän tavoitteen saavutamme poistamalla havaitsemiemme virheiden perussyyt.
  • Edellytykset, joilla virheetön työn ja toiminnan laatu saavutetaan. Johto informoi henkilöstöä kehittämiseen liittyvistä suunnitelmista ja muutoksista.
  • Suunnittelusta valmistukseen asti otamme asiakkaan määrittelemät laadun kriteerit osaksi omia työvaiheitamme.
  • Sarjanumeroinnilla pystymme jäljittämään tuotteen ja siihen liittyvän dokumentoinnin.
  • Tuotantomme tavoitteena on koko ajan toimia kokonaistaloudellisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tuo etua sekä asiakkaillemme että Säkylän Aaltekille.

Ympäristöarvot

Yritys sitoutuu ottamaan huomioon kaikki ne viranomaisten ja sidosryhmien vaatimukset ja velvoitteet, joita toiminnastamme aiheutuu. Ympäristöasioiden tehokkaan hoidon toteutamme sitoutumalla noudattamaan kestävän kehityksen yleisperiaatetta toiminnoissamme.

MirTer Oy asettaa itselleen myös omat ympäristönsuojeluun liittyvät tavoitteensa. Tavoitteenamme on saavuttaa kilpailuetua ympäristöasioiden hallinnan kautta kaikissa tuotteissamme.

Nykyisten prosessien ympäristövaikutukset tunnetaan analysointien perusteella ja niitä valvotaan luotettavasti. Toiminta-ajatuksenamme on selvittää uusien tuotteiden ja palveluprosessien ympäristövaikutukset jo niiden suunnitteluvaiheessa.

Toimintamme periaatteita ja päämääriä pidämme yllä avoimella tiedottamisella, sekä keskusteluilla sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Materiaalien hankinnoissa ja niiden käytössä otamme huomioon luonnonvaroja säästävät menettelytavat ympäristövaikutuksineen.

Henkilöstö koulutetaan niin, että jokainen osaa edistää ympäristön kannalta hyviä toimintatapoja.

ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015